03.05.2018 - To je bila glavna skupstina 2018.

KroatienTag 2018

Glavna skupstina Hrvatsko-austrijske trgovinske komore 3. svibnja 2018 i glavno izlaganje guvernera HNB-a Dr. borisa Vujcica na temu "Croatia's Eurostrategy".

prezentacija guvernera za download