22.10.2014 - Osvrt na Dan Hrvatske 2014

Hrvatsko-austrijska trgovinska komora je na Danu Hrvatske 22. listopada ove godine u Grazu uzela u fokus realizaciju projekata koji će se financirati iz EU-fondova i pritom je u središte rasprave stavila mogućnosti suradnje izmedju Austrije i Hrvatske na tim projektima.

Glavno izlaganje o programu koristenja EU fondova u Republici Hrvatskoj je iznio dr. Jakša Puljiz, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU.

U sklopu panel-rasprave koja je nakon glavnog izlaganja uslijedila bilo je govora o dosadašnjim iskustvima pri realizaciji raspisanih natječaja/projekata koji se financiraju iz EU-fondova, a u kojoj su sudjelovali predstavnici renomiranih tvrtki poput HRVATSKE VODE, GINZLER Stahl- und Anlagenbau GmbH, HŽ Infrastruktura d.o.o., PWC Savjetovanje d.o.o i drugi. Gotovo 200 sudionika je na Danu Hrvatske zasigurno imalo priliku dobiti dosta zanimljivih i korisnih informacija.

Prema informacijama ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova već su pripremljeni projekti vrijedni 1,1 milijarde eura, a prvi natječaji su u realizaciji.

K tome Hrvatskoj od 2014.-2020. godine stoje sredstva iz EU fondova u ukupnom iznosu od preko 10 milijardi eura. U tijeku su velika ulaganja u vodno-komunalni sustav, planiraju se ulaganja u željezničku infrastrukturu, ali i u jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Zaseban fond postoji i za financiranje poljoprivrede.

Dakle, financijska sredstva stoje na raspolaganju, na Hrvatskoj i njenim partnerima iz Austrije je da iskoriste te velike mogućnosti.

I kao što je predsjednik Komore MMag. Martin Schaller rekao, „prvenstveno bi trebalo poraditi na unapredjenju industrije orijentirane na izvoz i to onih grana, u kojima Hrvatska ima dugogodišnje iskustvo ili u kojima može još više razviti postojeće prednosti. K tome vidim veliku korist u formiranju clustera u tim granama, gdje bi velika poduzeća trebala agirati kao nosioci razvoja, oko kojih se grupiraju mala i srednja poduzeća, kao kooperanti. Takva praksa klasterizacije se u Austriji, a posebice u pokrajini Štajerskoj pokazala vrlo efikasnom.“

Na kraju se gospodarski i glazbeno predstavila Splitsko-dalmatinska županija (župan Zlatko Ževrnja i klapa Predvorje Kaštela).

 

Prezentacije svih govornika s Dana Hrvatske za download

Dr. PULJIZ - Ministerium

Hrvatske Vode - Ivica Plisic

GINZLER - Josef Schnaitl

HZinfrastruktura - Renata Suša

PWC Marin Hresic

Splitsko-dalmatinska Gespanschaft