glavna skupstina 2018

Generalversammlung
© KANIZAJ 2018

Glavna skupstina Hrvatsko-austrijske trgovinske komore 3. svibnja 2018 i glavno izlaganje guvernera HNB-a dr. borisa Vujcica na temu "Croatia's Eurostrategy".

prezentacija guvernera "Croatia`s Eurostrategy" (pdf)